Què és el Turisme Sostenible

Què és el Turisme Sostenible

Des del COAMB us expliquem perquè creiem en el turisme sostenible per complir amb els objectius del desenvolupament sostenible.

Què és el turisme i quins beneficis aporta?

Cal veure el turisme com una activitat positiva ja que posa en valor el patrimoni natural i sociocultural dels territoris convertint-los en atractius turístics de tal manera que els millora per als residents i els posa a disposició dels turistes generant beneficis que ajuden al desenvolupament econòmic, social i ambiental dels territoris. A més, viatjar ens aporta un enriquiment personal a la vegada que acosta les diferents cultures i realitats que tenim al món.

Si el turisme és tan positiu, quin és el problema?

El problema sorgeix quan el sector turístic se sobredimensiona i supera la capacitat de càrrega dels territoris.

Massificació d’espais
Disminució de la qualitat turística
Problemes de convivència entre turistes i veïns
Augment dels preus de l’habitatge en zones massificades
Pèrdua d’identitat cultural
Augment de la contaminació
Desaparició d’espais naturals i de biodiversitat
Precarietat laboral
Intrusisme professional amagat en forma d’economia col·laborativa
Desaparició del comerç local

En definitiva, es produeix pèrdua de valor del patrimoni i dels atractius turístics que converteixen el turisme en una activitat beneficiosa només per a uns quants.

La necessitat d’un turisme sostenible

Des de fa temps i des de diferents àmbits, tant professionals com de la ciutadania, ha sorgit la necessitat d’un turisme sostenible que eviti les problemàtiques d’una gestió turística basada en el curt termini sense tenir en compte les generacions futures, que reparteixi la riquesa equitativament en tota la cadena de valor del turisme i que ajudi a regenerar els territoris que s’han vist afectats per la massificació.

Priorització del benestar del territori
Conservació i protecció del patrimoni natural i sociocultural
Intercanvi cultural basat en el respecte entre turistes i residents
Creació d’espais de convivència saludables
Professionalització del sector
Adaptació i resiliència en èpoques de crisi
Els beneficis econòmics repercuteixen directament sobre el territori visitat

Amb el suport de:

Col·laboren