Què és el Turisme Sostenible

Què és el Turisme Sostenible

Des del COAMB us expliquem perquè creiem en el turisme sostenible per complir amb els objectius del desenvolupament sostenible.

Què és el turisme i quins beneficis aporta?

Cal veure el turisme com una activitat positiva ja que posa en valor el patrimoni natural i sociocultural dels territoris convertint-los en atractius turístics de tal manera que els millora per als residents i els posa a disposició dels turistes generant beneficis que ajuden al desenvolupament econòmic, social i ambiental dels territoris. A més, viatjar ens aporta un enriquiment personal a la vegada que acosta les diferents cultures i realitats que tenim al món.

Si el turisme és tan positiu, quin és el problema?

El problema sorgeix quan el sector turístic se sobredimensiona i supera la capacitat de càrrega dels territoris.

En definitiva, es produeix pèrdua de valor del patrimoni i dels atractius turístics que converteixen el turisme en una activitat beneficiosa només per a uns quants.

La necessitat d’un turisme sostenible

Des de fa temps i des de diferents àmbits, tant professionals com de la ciutadania, ha sorgit la necessitat d’un turisme sostenible que eviti les problemàtiques d’una gestió turística basada en el curt termini sense tenir en compte les generacions futures, que reparteixi la riquesa equitativament en tota la cadena de valor del turisme i que ajudi a regenerar els territoris que s’han vist afectats per la massificació.

Amb el suport de:

Col·laboren