Consultoria

T’ajudem a avançar cap a un turisme més responsable

Des del COAMB, oferim servei de consultoria i assessorament personalitzat per a empreses, professionals i establiments turístics que busquin implementar mesures de sostenibilitat a la seva activitat i reduir la seva petjada ecològica.

Hem creat diferents “paquets d’assessorament” dirigits a empreses turístiques. Després d’una diagnosi prèvia, les nostres assessores, expertes en medi ambient i turisme sostenible, us ajudaran a implementar millores d’acord amb les vostres necessitats. Per a aquells agents que ja apliquin criteris de sostenibilitat, oferim un seguiment o un assessorament per a la millora o ampliació de les accions ambientalment responsables que ja estan aplicant.

Assessorament

Acompanyament personalitzat a negocis i professionals per aportar accions concretes que milloren la sostenibilitat de l’empresa: des dels processos a la comunicació interna i externa.

D’acord amb les necessitats detectades en el sector hem desenvolupat diferents modalitats de “paquets d’assessorament” dirigits a empreses turístiques.

Paquets d’assessorament

Contacta amb turismesostenible@coamb.cat si tens dubtes o vols més informació, o per demanar el teu pack d’assessorament.

DIAGNOSI (GRATUÏT)

Inclou:
1 sessió de treball d’1 hora de durada.

Resultat:
Informe amb objectius de millora.

Dirigit a:
Negocis o professionals que volen saber en quin punt es troben en la implantació de la sostenibilitat.

PETJADA BÀSIC

Inclou:
Formació introductòria al turisme sostenible + 5 sessions de treball d’1 hora de durada.

Resultat:
Pla de treball amb propostes de millora.

Dirigit a:
Negocis o professionals que volen implantar accions de millora ràpides i adaptades a les seves característiques.

PETJADA PREMIUM

Inclou:
Formació introductòria al turisme sostenible + 6 sessions de treball d’1 hora de durada.

Resultat:
Pla de sostenibilitat.

Dirigit a:
Negocis o professionals que volen implantar accions de millora a curt, mig i llarg termini, així com fer-ne el seguiment.

COMUNICACIÓ BÀSICA

Inclou:
Formació introductòria al màrqueting responsable + 4 sessions de treball d’1 hora de durada.

Resultat:
Pla de treball amb propostes de comunicació.

Dirigit a:
Negocis o professionals que volen implantar accions de comunicació d’una manera ràpida i adaptades a les seves característiques.

COMUNICACIÓ PREMIUM

Inclou:
Formació introductòria al màrqueting responsable + 5 sessions de treball d’1 hora de durada.

Resultat:
Pla de comunicació.

Dirigit a:
Negocis o professionals que volen implantar una comunicació adaptada als seus grups d’interès.

Eina d’ajuda a la decisió

Creació de mètodes estandarditzats i sistemes de gestió per a organitzacions que volen fer un seguiment de les accions de sostenibilitat dels seus proveïdors o socis, per valorar el grau de sostenibilitat d’aquestes o bé per implementar nous criteris enfocats a incorporar i desenvolupar bones pràctiques en sostenibilitat turística.

Aquestes eines es basen en un procés que consta de diverses fases:

1. Coneixement de l’empresa (diagnosi)

En aquesta primera fase es duu a terme un diagnosi inicial amb l’objectiu de conèixer millor l’empresa assessorada (característiques principals, recursos, operativa diària, antecedents en sostenibilitat, proveïdors, criteris ambientals i socials que apliquen, etc.). I tanmateix, s’identifiquen quins són els seus objectius, grups d’interès més rellevants, i prioritzar accions concretes en les que voldran treballar.

2. Anàlisi inicial i valoració

Un cop fet aquest primer contacte, procedim a analitzar l’estat actual de l’empresa: identificar els criteris que apliquen i els que no, mancances, possibles millores a treballar… I s’elabora un primer informe amb propostes de millora i accions concretes i prioritàries d’acord amb els objectius marcats.

3. Primera validació amb l’empresa

Es presenten les primeres propostes i accions del pla de treball i es fa una valoració de la viabilitat d’aquestes; s’estableixen objectius més específics i es donen les primeres pautes per començar a incorporar les accions.

4. Implementació del pla de treball

Un cop validades les accions proposades en el pla de treball, l’empresa comença a incorporar-les. Durant aquest procés s’estableixen sessions d’acompanyament i seguiment continu.

5. Validació final i seguiment

El procés conclou amb el lliurament d’un informe final (pla de treball final) i l’elaboració d’eines que garanteixin un correcte seguiment.

Contacta amb turismesostenible@coamb.cat si vols més informació o per demanar la teva eina d’ajuda a la decisió.

Què oferim amb l’eina d’ajuda a la decisió?

La creació d’un mètode personalitzat propi: basat en processos i criteris estandaritzats, sistemes de puntuacions, categories de nivells de sostenibilitat i el desenvolupament de fases per tal de definir una eina d’ajuda a la decisió pròpia i personalitzada; d’acord amb els processos i operativa interna propis de l’empresa o organització. 

El mètode pot ser dissenyat en dos formats: 

1. Gestió pròpia: Un cop dissenyat el mètode per part del COAMB, proporcionem la formació adequada per fer un ús d’autogestió d’aquest, sense necessitat d’assesores externes. 

2. Gestió externa per part del COAMB: Des del COAMB, dissenyem el mètode i ens encarreguem de la correcta gestió d’aquest i dels assessoraments corresponents. 

L’equip d’assessores

Cristina Vilà, llicenciada en Ciències Ambientals i màster en Ecoturisme.

Fundadora d’EcoTravelDesign i directora de l’agència de viatges Agrotravel Turismo Responsable. Està especialitzada en la creació de plans de sostenibilitat i assessora empreses turístiques per millorar els seus processos a través de la sostenibilitat. A més, ha participat en workshops i ha impartit formacions per al sector turístic.

Judit Esteban, llicenciada en Turisme; postgrau en Comunicació i Màrqueting digital; i màster en Planificació estratègica de marca i creativitat.

Fundadora de Feel by Doing, empresa de turisme responsable i sostenible a Catalunya; activitat que combina com a docent a Ostelea Business School i impartint formacions especialitzades per a diferents entitats; i com a consultora i assessora en sostenibilitat per a empreses turístiques.

Sobre nosaltres

· Som un equip multidisciplinari amb coneixements en la matèria (turisme i sostenibilitat) i experiència en consultoria, assessorament turístic, gestió de projectes i formació.

· Oferim personalització màxima i realisme: assessoraments adaptats a cadascuna de les empreses, donant valor i prioritzant les seves necessitats, tipus d’empresa i objectius principals, tenint en compte els seus recursos reals (mida empresa, temps, pressupost, etc.) per tal d’oferir-los solucions que puguin posar a la pràctica i els siguin útils en la seva operativa diària.

· Disposem d’experiència basada en resultats reals: parlem de coneixements reals que hem anat validant en base als resultats de la primera fase del projecte d’assessorament en turisme sostenible; on hem pogut adquirir una visió amplia de les principals necessitats de les empreses assessorades i detectar quines són les seves prioritats, mancances i interessos en com aplicar la sostenibilitat en els seus negocis. Això ens ha permès perfeccionar i complementar els plans de treball i les formacions dirigides a donar una resposta útil i aplicable a totes elles.

· Creiem en els canvis en el sector del turisme. Volem aportar solucions que ajudin tant a les grans com a les petites i mitjanes empreses, per tal d’aplicar criteris enfocats a la sostenibilitat turística.

Contacta

Contacta amb turismesostenible@coamb.cat si tens dubtes o vols més informació, o per demanar la teva opció d’assessorament.

Amb el suport de:

Col·laboren